eBook: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom II

eBook: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom II
Tytuł oryginału
eBook: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom II
Autor
Maciej Krzakowski (red.), Krzysztof Warzocha (red.)
ISBN
978-83-7599-596-1
Język książki
Kategoria książki
Format
eBook w formacie ePUB, PDF, MOBI
Wydawca
M Media Sp z o.o. VM Group sp.k. (Grupa Via Medica)
Rok wydania
2013
Ręczny opis książki

Rokowanie chorych na na nowotwory jest wypadkową działania wielu czynników, a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń postępowania powinny być wyniki badań naukowych, które muszą być prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze wstępnymi założeniami, a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ukazało się w 2011 roku. W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od wydania wcześniejszej wersji wytycznych, pojawiły się nowe możliwości rozpoznawania i leczenia kilku nowotworów oraz w niektórych sytuacjach całkowicie zmieniły się lub uległy modyfikacji wzorce postępowania. Postęp dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zachorowalności, co ma szczególne znaczenie. Wspomniane okoliczności stanowią uzasadnienie przygotowania aktualnej wersji zaleceń.
Autorzy mają nadzieję, iż publikacja będzie stanowić wartościowe uzupełnienie wiedzy lekarzy, którzy zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorych na nowotwory.