European Society for Medical Oncology – ESMO i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – PTOK zawarły porozumienie.

Szanowni Państwo,

European Society for Medical Oncology – ESMO i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – PTOK zawarły porozumienie dzięki, któremu od 1 marca 2016 roku:

- aktywni (opłacone bieżące składki) członkowie PTOK mogą korzystać z przyśpieszonego procesu przyznania członkostwa w ESMO, w którym nie będzie wymagana opinia członków wprowadzających;

- członkowie PTOK wstępujący do ESMO będą mogli korzystać ze wszystkich praw i obowiązków członka ESMO (dostęp do zasobów ‘Oncology PRO‘, czasopism itp);

- obniżona, roczna składka członkowska w ESMO dla aktywnych członków PTOK wynosi 130 Euro w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Reciprocal Membership discounted fee €75 or €130 https://www.esmo.org/membership

https://ptok.pl//czlonkostwo-w-ptok

https://www.esmo.org/Membership/ESMO-in-Your-Country

Zarząd PTOK