Sekcja Raka Piersi

Zarząd Sekcji Raka Piersi:

Przewodnicząca Sekcji Raka Piersi - dr n. med. Katarzyna Pogoda

Zastępca Przewodniczącej Zarządu Sekcji - dr hab. n. med. Barbara Radecka

Skarbnik Zarządu Sekcji – dr. hab. n. med. Michał Jarząb

Sekretarz Zarządu Sekcji - dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Raka Piersi:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji - prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji - dr n. med. Aleksandra Łacko

Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji - dr n. med. Bogumiła Czartoryska-ArłukowiczRak piersi jest najczęstszym nowotworem kobiet, jednocześnie stanowi heterogenną chorobę. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w procesie diagnostyczno-terapeutycznym u chorych na raka piersi, co wymusza ciągłą aktualizację wiedzy. Mając to na uwadze wskazane było stworzenie sekcji, która będzie skupiać onkologów zainteresowanych tematem raka piersi.

 

Cele Sekcji Raka Piersi:

- promowanie aktualnych standardów leczenia chorych na raka piersi (w tym organizacja dedykowanych spotkań naukowych);

- poznanie środowiska onkologów zajmujących się leczeniem chorych na raka piersi w Polsce i określenie ich potrzeb;

- określenie obszarów związanych z rakiem piersi, które wymagają wsparcia i podjęcie dedykowanych działań;

- podsumowanie wyników leczenia chorych na raka piersi w ramach RWE i innych aktywności;

- współpraca z międzynarodowymi ekspertami w zakresie leczenia chorych na raka piersi;

- współpraca z innymi sekcjami PTOK;

- współpraca z organizacjami pacjentów.

We couldn't find any news for you.