Zasady uczestnictwa studentów w konferencjach

Zasady uczestnictwa studentów w konferencjach

W celu wzięcia udziału w konferencji student ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym konferencji.

W przypadku konferencji płatnych konieczne jest również terminowe uiszczenie opłaty na konto wskazane przez organizatora.

Podczas konferencji studenci mogą brać udział jedynie w sesjach naukowo-dydaktycznych, natomiast nie mają możliwości uczestniczenia w sesjach sponsorowanych lub pod patronatem firm sponsorskich, a także mają zakaz wstępu na wystawę przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)