Sekcja Onkogeriatrii

Zarząd Sekcji Onkogeriatrii:

Przewodniczący Sekcji Onkogeriatrii - dr n. med. Roman Dubiański

Sekretarz Zarządu Sekcji - dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

Skarbnik Zarządu Sekcji - dr n. med. Joanna Hudała-Klecha

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Onkogeriatrii:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji - dr n. med. Małgorzata Pieniążek

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Aleksandra Konieczna

Członek Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka


 

Sekcja Onkogeriatrii powstała w związku z wciąż wzrastającą liczbą starszych chorych na nowotwory oraz potrzebą poprawy opieki nad nimi poprzez edukację w tym zakresie, opracowanie standardów postępowania z chorymi starszymi na poszczególne nowotwory, prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie przede wszystkim z International Society of Geriatric Onkology. Konieczność opracowania strategii oraz poprawę opieki nad pacjentami w starszym wieku jest stosunkowo pilna i wynika także z rezolucji Parlamentu Europejskiego z lutego 2022 roku.

We couldn't find any news for you.