Szkoła PTOK 2014

PTOK Warszawa, 17 grudnia 2013r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Koledzy,

  1. Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) utrzymano wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości 80zł.

W ramach opłaty członkowskiej otrzymywać będą Państwo nieodpłatnie regularnie czasopismo edukacyjne PTOK: „Onkologia w praktyce klinicznej’ oraz dostęp do aplikacji mobilnych PTOK.

 

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat poprzez Elektroniczny System Opłat Członkowskich, dostępny na naszej stronie internetowej lub na konto:

BANK PKO BP S.A., XVI Oddział, Warszawa

Nr konta: 13102011690000840200112268

Prosimy również o uregulowanie składek członkowskich za lata poprzednie przez osoby, które do chwili obecnej nie uczyniły tego.

  1. Wszystkich kolegów lekarzy przed - lub po specjalizacjach onkologicznych i/ lub pokrewnych,
    a przede wszystkim onkologów klinicznych (chemioterapeutów), którzy nie mieli jeszcze okazji złożyć deklaracji przystąpienia do PTOK zapraszamy do przystąpienia do naszego Towarzystwa. Chętni proszeni są o kontakt z Sekretariatem PTOK.

Przypominamy, że Członkowie naszego Towarzystwa mają pierwszeństwo w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez PTOK oraz gwarantowane opłaty ulgowe za koszty uczestnictwa i za materiały naukowo-szkoleniowe.

Prezes i Zarząd

Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 

Sekretariat PTOK:

ul. W. K. Roentgena 5 ; 02-781 Warszawa

tel./fax. (0-22) 546 24 48, 22 546 32 50

e-mail Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ptok.pl

            

CO-I PTOK

SZKOŁA PTOK / Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

pod patronatem Polskiej Unii Onkologii

WYKAZ KURSÓW

DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ

W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ

oraz dla lekarzy innych specjalności

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT W WARSZAWIE

i

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ

 

PLANOWANYCH W ROKU 2014

 

Programy kursów zgodne są z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, CMKP

i zatwierdzone są przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej

 

Miejsce kursów: Warszawa, Centrum Onkologii-Instytut; ul. W.K. Roentgena 5

Czytelnia – Budynek Biblioteki

Możliwość rezerwacji miejsc w hotelu „Ursynów” ul. W. K. Roentgena 5; Warszawa

tel. 22 546-21-77.

 

RADA PROGRAMOWA SZKOŁY PTOK/ CO-I:

Przewodniczący: Dr n. med. Janusz Meder

Członkowie:

Dr n. med. Kazimierz Drosik

Prof. dr hab. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Dr n. med. Krzysztof Gawrychowski

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Prof. dr hab. Jacek Jassem

Prof. Andrzej Kawecki

Mgr Mariola Kosowicz

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Prof. Krzysztof Krzemieniecki

Dr hab. n. med. Maria Litwiniuk

Dr n. med. Aleksandra Łacko

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Olszewski

Prof. Tadeusz Pieńkowski

Prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak

Dr n. med. Maryna Rubach

Prof. dr hab. med. Janusz Siedlecki

Dr n. med. Piotr Siedlecki

Dr n. med. Iwona Skoneczna

Dr n. w-f reh. Hanna Tchórzewska

Prof. dr hab. med. Jan Walewski

Prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz

125 Kurs CMKP

Kurs podsumowujący (atestacyjny): „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 17-21.02.2014r

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Janusz Meder

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

126 Kurs CMKP

Kurs wprowadzający: „Podstawy onkologii klinicznej”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 5-9.05.2014r

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Janusz Meder

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

127 Kurs CMKP

Kurs wprowadzający: „Hematologia”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 9-13.06.2014r.

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

128 Kurs CMKP

„Problemy onkologiczne w zdrowiu publicznym”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 16-18.06.2014r.

Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia publicznego”

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Janusz Meder

Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny

Informacje o kursie dostępne są na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

Rekrutacja prowadzona jest przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP

Gdzie się zgłaszać: Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, ul. Kleczewska 61/63,

01-826 Warszawa

 

129 Kurs CMKP

„Nowotwory układu chłonnego”

(liczba punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 15-19.09.2014r.

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Janusz Meder

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępn  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

130 Kurs CMKP

Kurs wprowadzający: „Hematologia”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 27-31.10.2014r.

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

XIII Spotkanie po „ASCO” 27-28 czerwca 2014r, Gdańsk

Polska Filharmoniia Bałtycka ul. Ołowianka 1

więcej informacji na stronie: www.poasco.pl

 

XVII Kongres Edukacyjny PTOK

28-30.08.2014 Gdańsk

więcej informacji na stronie: http://www.kongres.ptok.pl/4.2014/pl/Informacje_ogolne,66.html

 

131 Kurs CMKP

Kurs wprowadzający: „Podstawy onkologii klinicznej”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

Termin: 17-21.11.2014r

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Janusz Meder

Koszty uczestnictwaspecjalizacyjny bezpłatny

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

 

WARSZTATY Z PSYCHOONKOLOGII

 

„Psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologów”

(liczbę punktów edukacyjnych przyznaje CMKP)

124 Kurs CMKP 7-9.04.2014r.

Kierownik naukowy warsztatów: Dr n. med. Mariola Kosowicz

Liczba miejsc ograniczona– decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Zakład Psychoonkologii, Centrum Onkologii-Instytut, ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa

Gdzie się zgłaszać: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

Informacje o kursie dostępne  na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl