Sekcja Młodych Onkologów


Zarząd Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodnicząca Zarządu Sekcji - dr n. med. Joanna Kiszka

Sekretarz Zarządu Sekcji - lek. Anna Brodziak

Skarbnik Zarządu Sekcji - dr n. med. Dawid Sigorski

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Młodych Onkologów:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji - lek. Agnieszka Rudzińska

Członek Komisji Rewizyjnej - lek. Katarzyna Machulska-Ciuraj

Członek Komisji Rewizyjnej - lek. Zuzanna Synowiec
 

 

W związku ze wzrastającą liczbą młodych onkologów oraz specyficznymi problemami i oczekiwaniami tej grupy powstał pomysł utworzenia sekcji zrzeszających młodych adeptów naszej specjalizacji. Podobna struktura funkcjonuje od lat w ramach Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – Young Oncologists Committee of European Society of Medical Oncology.
 

Zadaniami sekcji Młodych Onkologów przy PTOK są:

- integrowanie środowisko młodych onkologów,

- reprezentowanie interesów młodych onkologów,

- organizowanie inicjatyw naukowych i edukacyjnych dedykowanych młodym ontologom,

- wsparcie młodych onkologów zakresie rozwoju zawodowego,

- wsparcie w przygotowaniu do egzaminu specjalizacyjnego,

- promowanie Onkologii klinicznej jako specjalizacji.


Sekcja jest skierowana do członków PTOK spełniających kryterium młodego onkologa wg. Definicji ESMO, tj. do 40 roku życia.

We couldn't find any news for you.