Zielone ASCO2017.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w programie „Zielone ASCO”, który proponuje Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej proponuje Państwu korzystanie z dostępu do wirtualnego udziału w konferencji (virtual meeting) Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology – ASCO), która odbędzie się w dniach 2 - 6 czerwca 2017 roku. Dostęp do wirtualnego udziału w konferencji zostanie przekazany 10 członkom naszego Towarzystwa, mającym opłacone składki za rok 2016 lub 2017 według kolejności zgłoszeń przesłanych na adres: Kliknij, aby zobaczyć adres email .

Proszę pamiętać, że osoby uczestniczące w tegorocznym kongresie ASCO posiadają dostęp do „Virtual Meeting”, który jest opłacony wraz z rejestracją.

Hasła dostępu zostaną przesłane zwrotną pocztą elektroniczną. Dodatkowo, w trakcie trwania konferencji ASCO, w Kurierze Onkologicznym - www.ptok.pl , będą pojawiały się informacje, zwracające uwagę na istotne prezentacje. Powiadomienia będą opracowywane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Projekt „Zielone ASCO” zostanie przeprowadzony dzięki wsparciu firmy Roche.