Sekcja Leczenia Wspomagającego

Zarząd Sekcji Leczenia Wspomagającego :

Przewodniczący Zarządu Sekcji Leczenia Wspomagającego - dr hab. n. med. Sebastian Szmit

Sekretarz Zarządu Sekcji - dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Skarbnik Zarządu Sekcji - dr n. med. Bożena Sikora-Kupis

 

List od Prof. Maryam Lustberg, Prezydent Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)

 

Komisja Rewizyjna Sekcji Leczenia Wspomagającego:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji - dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - dr hab. n. med. Marcin Skrzypski

Członek Komisji Rewizyjnej - dr n. med. Anna Dąbrowska-Iwanicka

 

Dynamiczny rozwój onkologii a tym samym pojawianie się stale nowych terapii przeciwnowotworowych, a wraz z nimi nowych powikłań uzasadnia powołanie Sekcji Leczenia Wspomagającego, której podstawowymi zadaniami są:

1. Implementacja do codziennej praktyki wytycznych European Society for Medical Oncology (ESMO) & Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) dotyczących zarządzania działaniami niepożądanymi w onkologii klinicznej,
 

2. Wdrażanie w codziennej praktyce onkologicznej wytycznych European Society of Cardiology (ESC) dotyczących kardio-onkologii oraz dokumentów eksperckich dotyczących kardio-onkologii przygotowanych przez American Society of Clinical Oncology (ASCO),
 

3. Organizowanie wykładów dydaktycznych dotyczących leczenia powikłań terapii onkologicznej w ramach kongresów PTOK oraz spotkań naukowych pod patronatem PTOK,
 

4. Wspieranie badań naukowych członków PTOK w których głównym celem będzie rozpoznawanie oraz leczenie powikłań różnych terapii w onkologii klinicznej,
 

5. Inicjowanie rejestrów i akademickich badań naukowych dotyczących optymalizacji leczenia działań niepożądanych w onkologii klinicznej.

 

 

We couldn't find any news for you.