Opublikowany: 18/05/2024

Konkurs PTOK 2024.

Aktualnosci_985x69011.png

Trwa Konkurs PTOK 2024 na najlepszy doktorat, publikację w czasopiśmie zagranicznym i publikację w czasopiśmie krajowym z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2023 roku i zostały zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu 2024 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które miały miejsce w 2023 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2024 roku (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią prac (wersja drukowana) na adres biura PTOK (Biuro Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 02–781 Warszawa, ul. Roentgena 5) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf (wersja elektroniczna) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 maja 2024 roku na adres: bptok@ptok.pl

Regulamin konkursu jest dostępny: https://ptok.pl/regulamin-konkursu-ptok