Opublikowany: 24/05/2023

Konkurs PTOK 2023.

Trwa Konkurs PTOK 2023 na najlepszy doktorat, publikację w czasopiśmie zagranicznym i publikację w czasopiśmie krajowym z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2022 roku i zostały zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu 2023 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które miały miejsce w 2022 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2023 roku (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią prac (wersja drukowana) na adres biura PTOK (Biuro Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 02–781 Warszawa, ul. Roentgena 5) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf (wersja elektroniczna) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 maja 2023 roku na adres: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Regulamin konkursu jest dostępny: https://ptok.pl/regulamin-konkursu-2023