Opublikowany: 07/11/2022

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu Imbruvica (ibrutynib): Nowe środki minimalizacji ryzyka, w tym zalecenia dotyczące modyfikacji dawki, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń sercowych.

https://urpl.gov.pl/pl/imbruvica-ibrutynib-nowe-środki-minimalizacji-ryzyka-w-tym-zalecenia-dotyczące-modyfikacji-dawki-ze