Opublikowany: 29/09/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu atezolizumab w leczeniu adiuwantowym u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta823