Opublikowany: 28/09/2022

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat:

  • selpercatynib (Retevmo firmy Lilly) do leczenia dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją RET, potwierdzoną testem Oncomine Dx Target (ODxT) Test (Thermo Fisher Scientific) zarejestrowanym przez FDA,

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-selpercatinib-locally-advanced-or-metastatic-ret-fusion-positive-non-small-cell-lung

 

  • tiosiarczanu sodu (Pedmark firmy Fennec) do zmiejszenia ryzyka ototoksyczności związanej leczeniem cisplatyną chorych pediatrycznych powyżej 1 m.ż. z umiejscowionymi, nierozsianymi guzami litymi.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-sodium-thiosulfate-reduce-risk-ototoxicity-associated-cisplatin-pediatric-patients