Opublikowany: 20/09/2022

Nowa rejestracja EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała:

  • preparat lonkastuksymab (Zynlonta firmy ADC) do leczenia dorosłych chorych na chłoniaka DLBCL lub HGBL,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/zynlonta

  • biopodobny sorafenib firmy Accord do leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego lub nerkowowokórkowego.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/sorafenib-accord