Opublikowany: 12/08/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W wyniku obserwacji w badaniu ECHELON-1 o medianie 6-lat stwierdzono, że u wcześniej nieleczonych chorych na chłoniaka Hodgkin’a w III i IV stopniu zaawansowania poddanych terapią koniugatem przeciwciała anty CD-30 z lekiem brentuksymab wedotyny z doksorubicyną, winblastyną i dakarbazyną (AVD) ryzyko zgonu było istotnie niższe w porównaniu do grupy leczonej schematem ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna i dakarbazyna), po 6 latach całkowita różnica wyniosła 4,5% na korzyść grupy eksperymentalnej.

https://www.esmo.org/oncology-news/patients-with-advanced-hodgkin-s-lymphoma-treated-with-brentuximab-vedotin-plus-avd-have-a-survival-advantage-over-those-who-received-abvd-regimen

 

  • Elektroniczna kontrola symptomów z użyciem PROs (Patient Reported Outcomes) w badaniu Alliance AFT-39 poprawiła funkcje fizyczne, kontrole objawów i jakość życia HRQoL, lecz interpretacja powinna być prowizoryczna z uwagi na oczekiwanie wyniki przeżycia.

https://www.esmo.org/oncology-news/electronic-symptom-monitoring-with-pros-improves-patient-reported-physical-function-symptom-control-and-hrqol