Opublikowany: 09/08/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png

Na podstawie planowej analizie przejściowej w badaniu III fazy KEYNOTE-355 stwierdzono, że dodanie pembrolizumabu do chemoterapii wpłynęło na wydłużenie czasu wolnego od progresji, w porównaniu do chemioterapii, u chorych na zaawansowanego, potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 o CPS>=10.

https://www.esmo.org/oncology-news/first-line-treatment-with-pembrolizumab-chemotherapy-results-in-longer-os-than-chemotherapy-alone-for-advanced-tnbc-with-pd-l1-cps-of-10-or-more

 

W badaniu STO-5 zanotowano istotne 20-letnie korzyści z adiuwantowej terapii preparatem goserelin w połączeniu z tamoksyfenem u chorych, przed menopauzą, na ER-dodatniego raka piersi.

 https://www.esmo.org/oncology-news/significant-20-year-benefit-of-2-years-of-adjuvant-goserelin-and-tamoxifen-in-er-positive-premenopausal-patients-with-breast-cancer