Opublikowany: 08/08/2022

Zalecenia ASTRO.

Aktualnosci_985x69020.png

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało zalecenia, dotyczące radioterapii u pacjentów z glejakiem WHO grade II i WHO grade III z mutacją IDH.

https://www.practicalradonc.org/article/S1879-8500(22)00144-8/fulltext#relatedArticles