Opublikowany: 01/08/2022

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rekomendacji dot. ograniczeń w stosowaniu leku przeciwnowotworowego Rubraca (rukaparyb).

https://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-22-lipca-2022-r-w-sprawie-rekomendacji-dot-ograniczeń-w-stosowaniu