Opublikowany: 29/07/2022

Ostrzeżenie FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA na podstawie wyników badania III fazy DUO, opublikowała ostrzeżenie możliwego wzrostu ryzyka zgonu przy stosowaniu preparatu duwelisyb - rejestracja w 2018 roku, w porównaniu do ofatumumambu , u chorych na chłoniaka z małych limfocytów B – SLL. Dodatkowo stwierdzono wyższe ryzyko poważnych działań niepożądanych takich jak infekcje, biegunki, zapalenia jelit i płuc, reakcje skórne, podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych we krwi. 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-possible-increased-risk-death-and-serious-side-effects-cancer-drug-copiktra