Opublikowany: 25/07/2022

Zalecenia ESTRO.

grafika

Komitet ESTRO-ACROP (European SocieTy for Radiation and Oncology -Advisory Committee on Radiation Oncology Practice) opublikował zalecenia dotyczące radioterapii u pacjentów z powikłanymi przerzutami do kości.

https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(22)04147-0/fulltext