Opublikowany: 22/07/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje:

  • zaktualizowanych zaleceń postępowania w leczeniu uzależnienia od tytoniu,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10153/consultation/html-content-2

 

  • stosowania preparatu tafasitamab z lenalidomidem w leczeniu chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie rozlanego chłoniaka z dużych komórek B,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10645/consultation/html-content-2

  • zaktualizowanych zaleceń w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym we wczesnym i miejscowo zaawansowanym raku piersi.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng101/consultation/html-content-3