Opublikowany: 21/07/2022

Nowa rejestracja FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat kryzotynib do leczenia chorych powyżej 1 r.ż. na nieoperacyjne, nawrotowe lub oporne na leczenie ALK-dodatnie zapalne guzy miofibro-blastyczne (IMT-inflammatory myofibroblastic tumors).

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-crizotinib-alk-positive-inflammatory-myofibroblastic-tumor