Opublikowany: 19/07/2022

28. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 18 lipca 2022 r. odbyło się 28/22 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk:

  • oceny leków:

 - Opdivo (nivolumabum) w ramach programów lekowych: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (icd-10 c 34) oraz „Leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”,

- Yervoy (ipilimumabum) w ramach programów lekowych: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (icd-10 c 34) oraz „Leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”.

  • zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Rezurock (belumosudil) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (przewlekła GVHD) po niepowodzeniu co najmniej dwóch wcześniejszych linii leczenia ogólnoustrojowego.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-28-2022-w-dniu-18-07-2022-r/