Opublikowany: 18/07/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Wykorzystanie rozległych danych z praktyki klinicznej – RWD (Real-World Data) do identyfikacji mutacji, mogących pomóc w przewidywaniu odpowiedzi na specyficzne leczenie chorych z ośmioma najczęstszymi nowotworami.

https://www.esmo.org/oncology-news/leveraging-extensive-real-world-data-to-systematically-identify-mutations-that-predict-the-outcomes-of-patients-with-eight-common-cancer-types-on-specific-therapies

 

  • W wyniku randomizowanego badania III fazy DESTINY-Breast04 stwierdzono wydłużenie czasu wolnego do progresji i czasu przeżycia całkowitego przy zastosowaniu trastuzumabu derukstekan w połączeniu z chemioterapią wybrana przez onkologa u wcześniej leczonych chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego HER2-low raka piersi, niezależnie od statusu receptora HR.

https://www.esmo.org/oncology-news/trastuzumab-deruxtecan-leads-to-longer-pfs-and-os-compared-with-chemotherapy-in-previously-treated-her2-low-unresectable-or-metastatic-breast-cancer