Opublikowany: 14/07/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

  • durwalumab w leczeniu podtrzymującym u chorych na nieoperacyjnego nie drobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszej radiochemioterapii opartej na związkach platyny,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta798

 

  • pembrolizumab z chemoterapią u wcześniej nieleczonych chorych na potrójnie ujemnego, miejscowo nawrotowego nieoperacyjnego lub rozsianego raka piersi,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta801

 

  • cemiplimab w leczeniu chorych na zaawansowanego, płaskonabłonkowego raka skóry.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta802