Opublikowany: 11/07/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Po 20-letniej prospektywnej obserwacji stwierdzono, że patogeniczny wariant germinalny CDKN2A stanowi o wysokim ryzyku pierwotnego i wtórnego gruczolakoraka przewodu trzustkowego.

https://www.esmo.org/oncology-news/carriers-of-a-germline-pathogenic-variant-in-cdkn2a-are-at-a-high-lifetime-risk-of-pancreatic-ductal-adenocarcinoma

 

  • W wyniku badania Energy-GFPC 06-2015 stwierdzono kliniczne dowody przewagi efektywności leczenia schematem niwolumab plus ipilimumab nad dubletami platyny u starszych, w dobrym stanie chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. 

https://www.esmo.org/oncology-news/a-clinical-signal-of-efficacy-observed-with-a-combination-of-nivolumab-and-ipilimumab-over-platinum-doublet-in-fit-elderly-patients-with-advanced-nsclc