Opublikowany: 07/07/2022

Zalecenia ASTRO.

Aktualnosci_985x69020.png

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało wspólnie z AUA (American Urological Association) zaktualizowane zalecenia dotyczące postępowania u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

https://www.auanet.org/guidelines/guidelines/clinically-localized-prostate-cancer-aua/astro-guideline-2022