Opublikowany: 06/07/2022

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała:

  • preparat lisokabtagen maraleucel (Breyanzi firmy Juno) do leczenia chorych na chłoniaka z dużych komórke B (LBCL) opornego na chemoimmunoterapię pierwszej linii  lub nawracającego w czasie 12 miesięcy od chemoimmunoterapii pierwszej linii lub opornego na chemoimmunoterapię pierwszej linii  lub nawracającego w czasie 12 miesięcy od chemoimmunoterapii pierwszej linii, ale nie będących kandydatami do przeszczepu szpiku kostnego (HSCT) z powodu wieku lub chorób współistniejących. Preparat nie jest wskazany do leczenia chorych z pierwotnym chłoniakiem system nerwowego,

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lisocabtagene-maraleucel-second-line-treatment-large-b-cell-lymphoma

 

  • w tzw. procedurze przyspieszonej preparat dabrafenib w połączeniu z trametynibem u chorych z nieoperacyjnymi lub rozsianymi guzami litymi BRAF V600E-dodatnimi.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-dabrafenib-combination-trametinib-unresectable-or-metastatic-solid