Opublikowany: 30/06/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Wyniki badania ZUMA-2 pochodzące z najdłuższej obserwacji terapii CAR T-Cell u chorych na chłoniaka z komórek płaszcza potwierdzają długotrwałą odpowiedź z kontrolowanym bezpieczeństwem leczenia choroby nawrotowej lub opornej.

https://www.esmo.org/oncology-news/longest-follow-up-of-car-t-cell-therapy-in-mantle-cell-lymphoma-points-out-to-long-term-responses-with-manageable-safety-in-patients-with-relapsed-refractory-disease

  • Końcowe wyniki badania ASTER 70s nie potwierdziły korzyści w zakresie przeżycia z dodania adiuwantowej chemioterapii u starszych chorych na ER-dodatniego/HER-2-ujemnego raka piersi z wysokim indeksem genomicznym.

https://www.esmo.org/oncology-news/no-survival-benefit-for-adding-adjuvant-chemotherapy-to-endocrine-therapy-in-older-patients-with-er-positive-her2-negative-breast-cancer-with-high-genomic-grade-index