Opublikowany: 27/06/2022

Informacja Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Związek pomiędzy przyjmowaniem citalopramu i escitalopramu a zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT .

https://urpl.gov.pl/pl/przypomnienie-związek-pomiędzy-przyjmowaniem-citalopramu-i-escitalopramu-zależnym-od-dawki-0