Opublikowany: 24/06/2022

Zalecenia ESTRO.

grafika

Komitet ACROP Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej ESTRO (European SocieTy for Radiation and Oncology -Advisory Committee on Radiation Oncology Practice) opublikował zalecenia dotyczące radioterapii u pacjentów z niepowikłanymi przerzutami nowotworowymi do kości.

https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(22)04130-5/fulltext