Opublikowany: 23/06/2022

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń:

  • stosowania preparatu pembrolizumab w leczeniu adiuwantowym chorych na raka nerkowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10693/consultation/html-content-2

  • w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w raku tarczycy.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10150/consultation/html-content-2