Opublikowany: 21/06/2022

24. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się 24/22 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na:

  • raka piersi lub raka jajnika – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL) – jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-24-2022-w-dniu-20-06-2022-r/