Opublikowany: 20/06/2022

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu:

  • Defitelio (defibrotyd): Nie stosować do profilaktyki zarostowej choroby żył wątroby (ang. veno-occlusive disease, VOD) po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. Haematopoietic stem-cell transplantation, HSCT);

https://urpl.gov.pl/pl/defitelio-defibrotyd-nie-stosować-do-profilaktyki-zarostowej-choroby-żył-wątroby-ang-veno-0

  • Deksmedetomidyna: Zwiększone ryzyko zgonu u pacjentów ≤65 lat na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

https://urpl.gov.pl/pl/deksmedetomidyna-zwiększone-ryzyko-zgonu-u-pacjentów-≤65-lat-na-oddziale-intensywnej-opieki-0