Opublikowany: 12/05/2022

Nowa rejestracja EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA rozszerzyła rejestrację preparatu tisagenlecleucel (Kymriah firmy Novartis) o wskazanie do leczenia dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka folikularnego po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach systemowych.

 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/kymriah