Opublikowany: 11/05/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Zastosowanie potrójnego schematu: ADT + docetaksel z abirateronem + prednizon wpłynęło na poprawę przeżycia de novo chorych na rozsianego raka gruczołu krokowego, opornego na kastrację.

https://www.esmo.org/oncology-news/triplet-therapy-with-adt-docetaxel-and-abiraterone-plus-prednisone-improves-survival-in-de-novo-metastatic-castration-sensitive-prostate-cancer

 

  • Leczenien neoadiuwantowe niwolumabem w połączeniu z chemoterapią istotnie wydłuża czas wolny od zdarzeń (event-free) u chorych na operacyjnego nie drobnokomórkowego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/neoadjuvant-nivolumab-plus-chemotherapy-results-in-significantly-longer-event-free-survival-in-patients-with-resectable-nsclc