Opublikowany: 21/01/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Na podstawie wyników badania FinXX stwierdzono, że adiuwantowe schematy, zawierające kapecytabinę w niewielkim stopniu poprawiają czas przeżycie całkowitego chorych na wczesnego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/adjuvant-capecitabine-containing-regimen-improves-modestly-overall-survival-in-patients-with-early-breast-cancer

 

  • W badniu HER2CLIMB stwierdzono, że dodanie preparatu tukatynib do trastuzumabu z kapecytabiną istotnie poprawia czas przeżycia całkowitego chorych na HER2-dodatniego, rozsianego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/tucatinib-added-to-trastuzumab-and-capecitabine-continues-to-demonstrate-a-significant-os-improvement-in-patients-with-her2-positive-metastatic-breast-cancer