Opublikowany: 21/03/2024

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią do leczenia chorych na HER2-ujemnego zaawansowanego gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta11039/consultation/html-content-6