Opublikowany: 15/11/2023

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

  • preparatu epkoritamab do leczenia chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z rozlanych, dużych komórek B po co najmniej dwóch liniach leczenia systemowego;

 https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10931/consultation/html-content-4

 

  • preparatu iwosidenib do leczenia chorych na zaawansowanego raka dróg żółciowych z mutacją IDH1 po co najmniej jednej wcześniejszej terapii;

 https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta11113/consultation/html-content-4

 

  • testu profilowania guza w celu ukierunkowania chemioterapii adiuwantowej u chorych na wczesnego raka piersi z dodatnimi węzłami.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-dg10075/consultation/html-content-6