Opublikowany: 16/03/2023

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje:

  • zaktualizowanych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych we wczesnym i miejscowo zaawansowanym raku piersi w zakresie radioterapii,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10358/consultation/html-content

 

  • zaleceń stosowania testów profilujących guz w celu doboru chemioterapii adiuwantowej we wczesnym raku piersi z dodatnimi węzłami.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-dg10075/consultation/html-content-5