Opublikowany: 19/01/2023

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

  • preparatu mosunetuzumab u chorych na nawrotowego i opornego na leczenie chłoniaka folikularnego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10816/consultation/html-content-2

 

  • biopsji fuzyjnej MRI u mężczyzn z podejrzeniem raka gruczołu krokowego.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-dg10050/consultation/html-content-2