Opublikowany: 05/01/2023

Zalecenia ESTRO.

grafika

Komitet ACROP Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej ESTRO (European SocieTy for Radiation and Oncology -Advisory Committee on Radiation Oncology Practice) opublikował zalecenia dotyczące radioterapii u pacjentów z oligometastatycznym rakiem gruczołu krokowego.

https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(22)04499-1/fulltext