Opublikowany: 29/05/2024

Zalecenia ASTRO.

Aktualnosci_985x69020.png

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało zaktualizowane zalecenia praktyki klinicznej, które uszczegółowiły najlepsze postępowanie z chorymi o symptomatycznych przerzutach do kości wraz z metodami poprawy ich jakości życia.

https://www.astro.org/news-and-publications/news-and-media-center/news-releases/2024/astro-clinical-guideline-on-radiation-therapy-for-bone-metastases-emphasizes-patient-centered-care