Opublikowany: 09/01/2023

Zalecenia ASTRO.

Aktualnosci_985x69020.png

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO opublikowało zalecenia stosowania radioterapii u chorych na raka trzonu macicy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879850022002739