Opublikowany: 02/05/2024

Zalecenia ASCO, AUA i SUO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO informuje o uzupełnieniu do zaleceń diagnostyczo-terapeutycznych w nieprzerzutowym raku pęcherza moczowego naciekającym błonę mięśniową opracowanym przez American Urological Association (AUA) w partnerstwie z ASCO i Society of Urologic Oncology (SUO).

https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000003981