Opublikowany: 01/09/2023

Wyniki Konkursów PTOK w 2023 r.

Aktualnosci_985x69011.png

W tegorocznych konkursach PTOK zostały nagrodzone:

  • Konkurs PTOK 2023:

1.       Publikacja w czasopiśmie polskim: 

Karolina Piekarska - „Sposoby opracowywania wskaźników jakości opieki onkologicznej — możliwości, wyzwania i ograniczenia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.”

Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja 2022, tom 8, nr 1: 42-64

 

2.       Doktoraty:

1. Nagroda:

Paulina Jagodzińska-Mucha - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

„Ocena wyników leczenia dorosłych chorych na mięsaka Ewinga na podstawie danych pochodzących z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie wraz z opracowaniem profilu molekularnego.” 

2. Nagroda:

Natalia Kmieć - Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

„Ocena wartości wskaźnika Ki-67 u chorych na raka piersi leczonych neoadjuwantowo.”

 

3.       Publikacje anglojęzyczne:

1. Nagroda:

Paweł Sobczuk - Department of Soft Tissue/Bone Sarcoma and Melanoma, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warsaw, Poland

„The Use of ctDNA for BRAF Mutation Testing in Routine Clinical Practice in Patients with Advanced Melanoma.”

Cancers  14, 777. 

2. Nagroda:

Marek Wojtukiewicz - Department of Oncology Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland

„Immunotherapy for triple negative breast cancer: the end of the beginning or the beginning of the end?.”

Cancer Metastasis Rev. 2022 Sep;41(3):465-469. Doi: 10.1007/s10555-022-10060-4

 

  • Konkurs im. prof. K. Krzemienieckiego: 

Natalia Krzyżanowska - ”Efficacy of chemoimmunotherapy in a lung adenocarcinoma patient with mutations in the KRAS and STK11”.”

 

Nagrody zostały wręczone w czwartek 31 sierpnia 2023 r. podczas otwarcia XXVI Kongresu PTOK w Gdańsku:

http://www.kongres.ptok.pl/32452.26.2023.gdansk/program