Opublikowany: 30/06/2024

Projekt badawczy doświadczenie pacjentek leczonych z powodu nowotworu piersi.

grafika

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

agencja badawcza ARC Rynek i Opinia, na zlecenie firmy farmaceutycznej Novartis, realizuje projekt badawczy mający na celu poznanie doświadczeń pacjentek leczonych z powodu nowotworu piersi. Celem badania jest poznanie ścieżki pacjentki oraz jej doświadczeń  i odczuć związanych z chorobą, procesem diagnostyki i terapią.

Jeśli Pan/i spełnia poniższe kryteria lub zna kogoś, kto spełnia – prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety znajdującej się pod adresem:

https://cawi.epanel.pl/ffac1e6fae1b73887bc1ec8ed57e6088.pg?zrodlo=zrodlo8&typ=2

Kogo poszukujemy:

•        Wyłącznie kobiety

•        Wiek: 18+

•        Zdiagnozowany nowotwór piersi (w trakcie terapii lub po jej zakończeniu)

W raportach przygotowanych w oparciu o przeprowadzone ankiety i wywiady, nie pojawią się żadne dane osobowe uczestników badania. Żadne dane osobowe nie zostaną też przekazane naszemu zleceniodawcy.

Agencja badawcza ARC Rynek i Opinia

FA-11221613062024

Projekt badawczy został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.