Opublikowany: 31/05/2024

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania:

  • selektywnej wewnętrznej radioterapii przy guzach neuroendokrynnych przerzutujących do wątroby;

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg786

  • przezskórnej ablacji sterowej obrazem w pierwotnych i wtórnych guzach wątroby;

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg788

  • preparatu selineksor w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem u wcześniej leczonych chorych na szpiczaka mnogiego.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta974