Opublikowany: 15/05/2024

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania:

  • preparatu pembrolizumab u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie klasycznego chłoniaka Hodgkina;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta540

 

  • testów profilujących guz w celu wybory chemioterapii adiuwantowej u chorych na wczesnego raka piersi.

https://www.nice.org.uk/guidance/dg58